top of page
website_borders2.png

Senate Committees

FAATOAGA/AGRICULTURE
Ponemafua Tapeni (Chairman)
Ma'o Fa'auma S. Gogo (Vice)
Fano Frank Shimasaki
Tuiagamoa T. Tavai
Soliai T. Fuimaono
Fonoti Tafa'ifa Aufata
Uti Petelo


FAAMASINOGA/JUDICIARY
Tuiagamoa T. Tavai (Chairman)
Soliai T. Fuimaono (Vice)
Fano Frank Shimasaki
Utu Sila Poasa
Ponemafua Tapeni
Togiola T.A. Tulafono
Magalei Logovii
Malaepule S. Moliga

TULAFONO O LE MAOTA MAUALUGA/SENATE RULES
Magalei Logovii  (Chairman)
Malaepule S. Moliga (Vice)
Togiola T.A. Tulafono
Ma'o Fa'auma S. Gogo
Satele Aliitai Lili'o
Tuiasina Salamo Laumoli
Tuiagamoa T. Tavai
Alo P. Stevenson
Olo Uluao Letuli

FALEMA'I & SOIFUA MALOLOINA/HOSPITAL & PUBLIC HEALTH
Tuiasina Salamo Laumoli (Chairman)
Tuiagamoa T. Tavai (Vice)
Alo P. Stevenson
Muagututi'a M. Tauoa
Ma'o Faauma S. Gogo
Olo Uluao Letuli
Uti Petelo
Ponemafua Tapeni

TUPE FAASOA/BUDGET
Utu Sila Poasa (Chairman)
Magalei Logovii (Vice)
Olo Uluao Letuli
Ma'o Faauma S. Gogo
Uti Petelo
Togiola T.A. Tulafono
Tuiagamoa T. Tavai
Ponemafua Tapeni

ATINA'E O TAMAOAIGA/ECONOMIC DEVELOPMENT WAYS AND MEANS
Uti Petelo (Chairman)
Tuiagamoa T. Tavai (Vice)
Olo Uluao Letuli
Alo P. Stevenson
Poumele A.P. Galea'i
Magalei Logovii
Fano Frank Shimasaki
Utu Sila Poasa
Fonoti Tafa'ifa Aufata

A'OGA/EDUCATION
Alo P. Stevenson (Chairman)
Olo Uluao Letuli (Vice)
Fano Frank Shimasaki
Ma'o Fa'auma S. Gogo
Soliai T. Fuimaono
Fonoti Tafa'ifa Aufata
Uti Petelo

GALUEGA LAUTELE/PUBLIC WORKS
Satele A. Lili'o (Chairman)
Utu Sila Poasa (Vice)
Magalei Logovii
Fano Frank Shimasaki
Ma'o Fa'auma S. Gogo
Ponemafua Tapeni
Fonoti Tafa'ifa Aufata
Uti Petelo
Malaepule S. Moliga

FEMALAGAIGA/TRANSPORTATION, AIRPORT, PORT
Malaepule S. Moliga (Chairman)
Ma'o Fa'auma S. Gogo (Vice)
Magalei Logovii
Utu Sila Poasa
Togiola T.A. Tulafono
Alo P. Stevenson
Uti Petelo

RITAEA/RETIREMENT
Soliai T. Fuimaono (Chairman)
Satele Aliitai Lili'o (Vice)
Alo P. Stevenson
Poumele A.P. Galea'i
Ma'o Fa'auma S. Gogo
Tuiasina Salamo Laumoli
Togiola T.A. Tulafono
Magalei Logovii
Tuiagamoa T. Tavai
Fonoti Tafa'ifa Aufata
Ponemafua Tapeni
Fano Frank Shimasaki
Muagututia M. Tauoa
Uti Petelo
Utu Sila Poasa

ALAGAMANUIA TAGATA LAUTELE/HUMAN RESOURCES
Utu Sila Poasa (Chairman)
Magalei Logovii (Vice)
Olo Uluao Letuli
Ma'o Faauma S. Gogo
Uti Petelo
Togiola T.A. Tulafono
Tuiagamoa T. Tavai
Ponemafua Tapeni

FESOOTAIGA & FAIGA FAIVA SIOSIOMAGA O LE SAMI MA LE VAOMATUA/COMMUNICATIONS & FISHERIES, MARINE & WILDLIFE RESOURCES
Fano Frank Shimasaki (Chairman)
Alo P. Stevenson (Vice)
Uti Petelo
Fonoti Tafa'ifa Aufata
Poumele A.P. Galea'i
Tuiasina Salamo Laumoli
Muagututia M. Tauoa
Malaepule S. Moliga

ENETIA, ELETISE, MA LE VAI/POWER AND WATER (ASPA)
Ma'o Fa'auma S. Gogo (Chairman)
Tuiasina Salamo Laumoli (Vice)
Fano Frank Shimasaki
Muagututia M. Tauoa
Utu Sila Poasa
Alo P. Stevenson
Soliai T. Fuimaono
Togiola T.A. Tulafono
Magalei Logovii

PUIPUIGA O LE SAOGALEMU/PUBLIC SAFETY & HOMELAND SECURITY
Olo Uluao Letuli (Chairman)
Togiola T.A. Tulafono (Vice)
Ponemafua Tapeni
Magalei Logovii
Satele Aliitai Lili'o
Alo P. Stevenson
Fano Frank Shimasaki
Tuiagamoa T. Tavai
Utu Sila Poasa

MATAUPU TAU SAMOA/SAMOAN AFFAIRS
Muagututia M. Tauoa (Chairman)
Fonoti Tafa'ifa Aufata (Vice)
Poumele A.P. Galea'i
Tuiasina Salamo Laumoli
Malaepule S. Moliga
Soliai T. Fuimaono
Olo Uluao Letuli
Togiola T.A. Tulafono
Tuiagamoa T. Tavai
Fano Frank Shimasaki

AUAUNAGA MO TAGATA LAUTELE/HUMAN SOCIAL SERVICES
Fonoti Tafa'ifa Aufata (Chairman)
Fano Frank Shimasaki (Vice)

Soliai T. Fuimaono

Utu Sila Poasa

Uti Petelo

Ponemafua Tapeni

Tuiagamoa T. Tavai

Togiola T.A. Tulafono

Magalei Logovii

Malaepule S. Moliga

PAKA MALAE TAALO/PARKS AND RECREATION

Poumele A.P. Galea'i (Chairman)

Ponemafua Tapeni (Vice)

Olo Uluao Letuli

Muagututia M. Tauoa

Uti Petelo

Fano Frank Shimasaki

Alo P. Stevenson

Tuiagamoa T. Tavai

FAAGAIOIGA O LE MALO/GOVERNMENT OPERATIONS

Togiola T.A. Tulafono (Chairman)

Magalei Logovii (Vice)

Alo P. Stevenson

Ma'o Faauma S. Gogo

Utu Sila Poasa

Tuiagamoa T. Tavai

Tuiasina Salamo Laumoli

Satele Aliitai Lili'o

Fano Frank Shimasaki

 

bottom of page